غربٌ
   
   
 

.eg TLD has 14 subdomains,

   
  .edu                      Education Sectors
  .sci                        Scientific Sectors
  .gov                      Government Sectors
  .mil                       Military Sectors
  .org                       Non Governmental Organizations
  .com                     Commercial Sectors
  .net                       IT organizations
  .name                   Personal Domains
  .eun                      Egyptian Universities Network
  .egregistry           Egyptian Top Level Domain services
  .adn                      IDN Testing Purposes only
  .info                       Information sector
  .tv                         Visual media sector
  .sport                 sportive sector